.

 

کلوزهای(پوشش های) بیمه مسئولیت

1- کلوز تعدد دیات:

به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات(بیش از یک دیه) به ازاء هر دیه اضافی،برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد.

2- کلوز پوشش بیمه ای کارکنان در حین ماموریت سازمانی در خارج از محل مورد بیمه :

گاهی تعدادی از بیمه گذاران کارگرانشان را جهت برخی امور اداری و یا فعالیت های مختلف صنعتی مانند نصب ، تعمیر ونگهداری، بازرسی ، مشاوره و ... به مکانهای خاج ازمحل کار خود اعزام می نمایند . بدیهی است که بیمه گران در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (ساختمانی ، عمرانی، خدماتی ، صنعتی و تولیدی و...) تنها خسارت های وارد به کارکنان در محدوده فعالیت و کار خود را پوشش میدهند، بنابراین بیمه گذاران می توانند با خرید کلوز مذکور خسارت های ناشی از فعالیت کارکنان خود هر زمان ماموریت را به شرط احراز مسئولیت و به میزان قصور خود و تاسقف تعهدات بیمه نامه جبران نمایند. در این کلوز معمولا اساس افرادی که به عنوان مامور یا تعمیر کار و یا نصاب و ... به خاج از محل فعالیت اصلی بیمه نامه اعزام می شوند می بایست قبل از اعزام به ماموریت به بیمه گر اعلام گردد.

3- کلوز پوشش بیمه ای در اماکن وابسته یا مرتبط با کارکاه : 

در زمان صدور بیمه نامه و در زمان پرداخت خسارت محل و محدوده فعالیت بیمه ای و نیز نوع فعالیت بیمه گذار برای شرکت های بیمه گر حائز اهمیت است زیرا نوع و محل فعالیت از پارامترهای اساسی و اصلی ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه است. از طرف دیگر همواره بیمه گذاران این دغدغه را دارند که اگر کارگرانشان در خاج از محدوده فعالیت خود دچار خسارت گردند ایا بیمه گران حادثه رخ داده در اماکن مربوطه(رستوران، قسمت اداری، خوابگاه، نگهبانی و...)

را جزء پوشش بیمه ای به حساب می آورند یا خیر ؟ برای جلو کیری از این مشکل چنانچه بیمه گذاران در ابتدای صدور بیمه نامه کلوز فوق را خریداری کرده باشند بیمه گر خسارت های وارده در اماکن مذکور را که در محدوده کاری بیمه گذار بوده و وابسته به فعالیت وی می باشد تا سقف تعهدات بیمه نامه وبه میزان قصور وارده پرداخت می نماید.

4- مسئولیت مجری ذیصلاح:

مسئولیت مجری ذیصلاح در خصوص خسارات جانی با رعایت شرایط بیمه نامه تحت پوشش می باشد.براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان نظام مهندسی برای پروژه های ساختمانی با متراژ بالای 1110 متر یک مجری بر کلیه امور اجرائی پروژه از جمله مسائل ایمنی کارگاه نظارت دارد.

5- کلوز پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی :

در محل فعالیت مورد بیمه چنانچه خسارتی از ناحیه ماشین آلات موجود مانند بیل مکانیکی ، لودر ، لیفقرک ، جرثقیل های متحرک و ... چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی به کارکنان بیمه گذار وارد اید، در صورتیکه کارفرما این الحاقیه را ابتیاع نموده باشد و راننده آن ماشین نیز گواهینامه ویژه آن وسیله را داشته باشد می توان خسارت وارده را به نسبت قصور تعیین نموده هر وجه زیاندیده پرداخت نمود .

منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام دستگاههائی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو از قبیل:

تراکتور،گریدر،لودر،لیفتراک،کمباین،دامپر،میکسر، جرثقال و امثالهم می باشند.

6- مسئولیت پیمانکاران فرعی:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت پمانکاران فرعی و کلیه اشخاصی که (بموجب قرارداد)

اجرای بخشی از پروژه را بعهده دارند در قبال صدمات جسمانی وارد به کارکنان مشروط بر اینکه مجموع نیرو های پیمانکاران فرعی را به نیروهای کارفرما اضافه و حق بیمه اضافی را پرداخت کرده باشند تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرند.

7- کلوز پوشش خسارهای که شخصی پیمانکار یا مهندسی ناظر و مشاور مقصر است :

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خسارتهای قابل پرداخت است که مسئولیت کارفرما محرز شده باشد . اما در برخی پروژه ها که از پیمانکاران اصلی و فرعی یا مهندسین ناظر و مشاور نیز استفاده می شود، بعضا خسارتهای وارد می شود که نامبردگان مقصر بوده یا قصور به نسبتی بین کارفرما و این افراد تقسیم شده است، در این صورت بیمه نامه موجود تنها قصور کارفرما را پوشش می دهد و پیمانکار یا مهندس مربوطه مجبور است قصور مربوط به خود را شخصأ پرداخت نماید . در این نوع پروژه ها می توان با خرید کلوز مذکور قصور ناشی از فعالیت این افراد را نیز پوششی داد.

8- کلوز پرداخت خسارت بدون رای دادگاه:

جهت دریافت خسارت از طریق مراجع قضایی پس از اینکه زیان دیده از کارفرما شکایت کرد، مراحل رسیدگی و صدور رای توسط مراجع مذکور طولانی و دارای مشکلات متعددی است که علاوه بر تاثیرات منفی که نتیجه شکایت کارگر از کارفرماست، هزینه ها ی فراوانی را نیز به کارفرما وزیاندیده تحمیل می نماید. حال چنانچه در زمان صدور بیمه نامه کارفرما این کوز را اخذ نماید در زمان بروز خسارت پس از اعلام خسارت به بیمه گر در صورت احراز مسئولیت کارفرما و ارائه نظریه پزشکی قانونی و معاینه توسط پزشک متعمد و تایید خسارت توسط کارشناس بیمه گر مبلغ تعیین شده به زیاندیده خواهد گردید. خرید این کلوز در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بسیار کاربرد داشته و برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ها ی زیاد و عدم شکایت زیان دیده از کارفرما و نیز جلوگیری از تشکیل پرونده های قضای در دادگاه ها موثر است.

9- کلوز پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان:

با خرید این کلوز، بیمه گر هزینه های پزشکی زیاندیدگان بیمه گذار خود را بدون اعمال تعرفه و حد متعارف پزشکی و تاسقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می نماید . این کلوز معمولا برای کارفرمایان ساختمانی که حتی کارگران بیمه تامین اجتماعی نیز ندارند پوشش مناسبی است.

10- کلوز پوشش مطالبات احتمالی تامین اجتماعی از کارفرما :

بر اساس تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی در صورتیکه کارفرما در بروز خسارت کارگر خود مقصر شناخته شود و این قصور منجر به نقص عضو دائم و یا فوت وی گردد، سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل این قصور کارفرما جهت پرداخت مستمری و یا سایر هزینه هایی که توسط این سازمان پرداخت می گردد، وی را ملزر به پرداخت 10سال مستمری زیان دیده یا وراث او می نماید و کارفرما موظف می شود به نسبت درصد قصور خود این مبلغ را یکجا و یا به صورت تقسیطی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. با خرد این الحاقیه می توان مبلغ مذکور را که معمولامبلغ قابل توجهی است تا میزان قصور کارفرما جبران نمود . بدیهی است این الحاقیه منحصرا مربوط به کارفرمایانی است که کارکنان أنها دارای بیمه تامین اجتماعی می باشند. در پروژه هایی که کارکنان ثابتی برای کارفرمایان فعالیت می نمایند مانند پروژه های عمرانی و همچنین فعالیت های خدماتی، صنعتی، تجاری پرخطر که در آن کارکنان در معرض خطرات ناشی از فعالیت خود بوده و آمار فوت و نقص عضو و از کار افتادکی دائمی چشمگیر است کارفرمایان می توانند امن الحاقیه را در زمان صدور بیمه نامه و قبل از خسارت اخذ نمایند.

11- کلوز پوشش خسارت های وارده به شخص بیمه گذار، کارفرما، پیمانکار و مهندسین ناظر و مشاور :

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال کارکنان کارگران و کارکنان کارفرما تحت پوشش بیمه و مفاد آن قرار می گیرند و شخص کارفرما، پیمانکار یا مهندسین پروژه تحت پوشش بیمه نمی باشند. حال از انجا که معمولأ این افراد در محل پروژه و فعالیت خود حضور دارند و امکان بروز خسارت برای انها متحمل می باشل بیمه گذار می تواند با خرید کلوز مذکور خسارت های مربوط به این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

این نکته اهمیت دارد که این کلوز درخصوص شخص کارفرما تنها هزینه های پزشکی را تا سقف تعهدات هزینه پزشکی در بیمه نامه و به شرط تایید پزشک معتمد بیمه گر پرداخت می نماید و با توجه به اینکه بیمه نامه اخذ شده مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان می باشد و شخص بیمه گذار در صورت بروز حادثه در محدوده فعالیت طبق قوانین بیمه جزء استثنائات بیمه محسوب می گردد، بیمه گر تعهدی جهت پردافت دیه و نقص عضو وی نخواهد داشت .

12- کلوز پوشش مسئولیت کارفرما در قبال غرامت جانی وارده به اشخاص ثالث :

در محیط فعالیت بیمه گذاران همواره دو نوع خسارت ممکن است رخ دهد که ناشی از فعالیت وی بوده است، اول خسارت وارده به کارکنان انها و دو خسارت وارد به اشخاص ثالث در قسمت اول این خسارت با خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان قابل جبران است و برای قسمت دوم نیز بیمه گذاران می توانند بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ئالث را ابتیاع و از پوشهای مالی و جانی این بیمه نامه در زمان قصور خود استفاده نمایند . اما گاهی اوقات بیمه گذاران هر محدوده فعالیت خود خطر بروز خسارت های مالی را ندارند و یا به هر دلیل دیگر پوشش های مالی برای اشخاص ثالث پروژه خود نمی خواهند در این صورت می توانند با خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و نیز خریذ کلوز مذکور به طور همزمان خسارت های جانی اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار دهند .

13- کلوز تعهدات بیمه گر طبق دیه رایج روز:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه در صورتیکه ارزش روز دیات در زمان پرداخت خسارت نسبت به تعهدات بیمه گر مندرج در بیمه نامه افزایش یابد بیمه گر متعهد است براساس نوع پوشش خریداری شده نسبت به یک دو یا سه بار افزایش دیه از تاریخ وقوع حادثه اقدام نماید. مشروط بر اینکه : مدت بیمه نامه صادره یک ساله و براساس ارزش دیات رایج روز صادر و حق بیمه آن نیز پرداخت شده باشد.

14- کلوز پرداخت غرامت روزانه

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در قبال غرامت روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه برای کارگران ساده و فنی پس از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز بیمه گر و تایید پزشک معتمد شرکت به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد:

میزان تعهد بیمه گر:

حدکر مدت زمان پردافت غرامت روزانه در بیمه نامه های یکساله در طول مدت بیمه نامه از 91 روز تجاوز نخواهد بود.

سایر شرایط:

بیمه گذار مکلف است به تناسب حرفه افراد نسبت به تامین وسایل حفاظت انفرادی و جمعی و نظا رت بر رعایت ان از طرف کارگران و کارکنان اقلام های لازم را طبق دستورات ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی برای جلو کیری از وقوع حادثه به عمل آورد . درغیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به خسار تهای احتمالی نخواهد داشت.

فرانشیز:

پس از تعیین مدت غرامت روزانه و تایید آن از طرف پزشک معتمد شرکت سه روز از مدت مذکور کسر و مابقی برابر غرامت روزانه تعیین شده طبق شرایط این الحاقی قابل پرداخت خواهد بود.

15- کلوز حوادث غیر مرتبط:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار ناشی از حوادث غیر مرتبط با نوع فعالیت بیمه شده که منجر به صدمات جسمانی کارکنان گردد فقط در محدوده محل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.

در هر حال ارائه مدرک مثبته در رابطه با حادثه و اثبات آن با حادثه و اثبات آن به عهده بیمه گذار می باشد.