.

پوشش بیمه نامه شخص ثالث و شرایط پرداخت خسارت در برخورد خودرو با حیوانات

 

در کنار علل و عوامل معمول در تصادفات جاده ای همچون سرعت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی رانندگان که بطور معمول روزانه ازطریق رسانه ها و جراید به گوش می رسد و زمینه بخشی از سوانح و تلفات جاده ای را در جاده های کشور تشکیل می دهد. توجه به برخی عوامل دیگر که در این بین علی رغم آمار دقیق نقش آنها در تصادفات جاده ای قابل اغماض نیست قابل توجه است. از جمله این عوامل می توان به نقش حیوانات وحشی و رها شده یا حیوانات اهلی در این زمینه اشاره نمود.

 

در این گونه حوادث راننده ای که با حیواناتی همچون گاو، گوسفند یا سگ تصادف کند، باید خسارت تعیینی را بر حسب نوع حیوان و چگونگی تصادف طبق قانون که در این زمینه وجود دارد، بپردازد.

 

تصادف خودرو همیشه منجر به خسارت مالی و جانی به انسان‌ها نمی‌شود گاهی این برخورد با حیوانات است، اگر به روستاهای ایران سفر کرده باشید حتما با حیواناتی که اطراف جاده‌اند برخورد کردید که اگر احتیاط نکنید و یا سرعت خود را کاهش ندهید احتمال برخورد با آنها و یا حتی مرگ احشام وجود دارد، در هنگام بروز چنین حوادثی بیمه شخص ثالث چه نقشی را بازی می‌کند؟ و مدارک لازم جهت دریافت خسارت چگونه است؟ در ادامه به توضیح هریک می‌پردازیم:

 پرداخت خسارت بیمه پس از برخورد خودرو با حیوانات

 

زمانیکه یک خودرو با احشام رها شده در سطح گذرگاه‌ها برخورد نموده باشد، در این حادثه پیش آمده مسبب به هر میزانی که مقصر باشد، خسارت احشام از محل بیمه شخص ثالث با ارائه کروکی قابل پرداخت است.

 

افسر نوع و تعداد حیوانات تلف شده را در کروکی ذکر می‌کند که پس از مراجعه صاحب احشام یا مقصر حادثه به شرکت بیمه پرونده  با ارائه مدارک لازم تشکیل شود.

 

بدین صورت پس از مراجعه طرفین و مشخص شدن وضعیت و نوع احشام، با ارسال نامه‌ای به اداره دام‌پزشکی منطقه حادثه، خواستار مشخص کردن نوع، تعداد، وزن و حرام یا حلال شدن احشام می‌شوند.

 

 ملاک محاسبه قیمت احشام حلال گوشت از قبیل گاو، گوسفند میزان وزن دام زنده است نه مبلغ گوشت خالص قابل فروش و ملاک محاسبه احشام دیگر از قبیل اسب، بسته به نوع کاربرد آن که مخصوص مسابقه است یا باربری، که ارزش آن توسط اداره دام پزشکی مشخص می‌شود.