.

خدمات درمانی :

ارائه خدمات درمانی تحت پوشش شرکت رابین ، پایین تر از تعرفه های آزاد .

امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی که شامل هزینه های جاری روزانه و هزینه های درمانی و .. میشود مدیریت دخل خرج، مهمترین راه حل مقابله با مشکلات اقتصادی میباشد.در این میان در رابطه با هزینه های درمانی نمیتوان با کم کردن هزینه درمان از کیفیت خدمات درمانی مربوط به خودمان و اعضای خانواده کم نماییم. بهترین راه حل پیشگیری و رعایت مسائل بهداشتی قبل از وقوع بیماری است.

بیمه دندانپزشکی یکی از راه حل های جبران هزینه های بسیار گران و سرسام آور هزینه های پزشکی است، ما با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه دندانپزشکی به شرکت های بیمه گر موجود در صنعت بیمه میتوانیم بخشی از هرینه های درمانی را جبران کنیم. اما در بخش بیمه دندانپزشکی شرکت های بیمه گر به دلیل گرانی هزینه های مربوطه نتوانسته اند رضایت بیمه شدگان را در جهت جبران کل هزینه های درمانی جلب نمایند.

در راستای جبران هزینه های گران دندانپزشکی، گروهی از دندانپزشکان متعهد و کارشناسان متعهد اقدام به تاسیس شرکتی در قالب شرکت خدمات درمانی رابین با موافقت اصولی ازدانشگاه علوم پزشکی و همچنین سازمان ثبت شرکت ها نموده و در حال حاضر با تجهیز 5 مرکز دندانپزشکی در استان البرز و استان تهران ارائه دهنده خدمات درمانی ،دندانپزشکی عمومی و تخصصی ، پوست ، مو و زیبایی ، جراحی های زیبایی، خدمات آزمایشگاهی و ... می باشند که با عضویت در این مجموعه و با پرداخت حق عضویت اندکی میتوانید از20 الی 60 درصد در کلیه خدمات تحت پوشش این شرکت برخوردار شوید.