.

مبانی و ماهیت بیمه مسئولیت مدنی دندانپزشکان

 

با توجه به اینکه دندانپزشکی، شاخهای از پزشکی محسوب میشود و بسیاری از آثار فعالیتهای دندانپزشکان، شباهت زیادی با عملکرد پزشکان دارد، میتوان برای شروع بحث، مسئولیت عمومی دندانپزشکان و پزشکان را مورد مطالعه قرارداد. مسئولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است،گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است.

 مطالعه ریشه های مسئولیت پزشکی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. در تمدن های ابتدایی که جوامع بشری بصورت قبیله ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز میکردند؛ یعنی علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشکی نیز می پرداختند. کلمه طبیب که معنای آن جادوگر یا افسونگر است، از زمان های قدیم مصطلح شده و به اینگونه روحانیون، پزشک اطلاق میشد. در آن زمان، چون روحانیون این فکر را که بیماری ها، ناشی از خشم خدایان هستند، گسترش داده بودند، مسئولیتی متوجه آنها نبوده است. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و طبابت از روحانیت جدا شد، به تدریج برای پزشکان مسئولیت قائل شدند. البته در آغاز به دلیل آنکه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسکین آلامی بود که به یک الهه وارد می آمد. بعدها، با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی جدا شد و در نتیجه مسئولیت پزشکی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود.

مسئولیت مدنی، به دو شعبه مهم(مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری) تقسیم میشود.

 

پیروان قهری بودن مسئولیت دندانپزشکان، معتقدند که آنچه دندانپزشکان تعهد به انجام آن میکند، درمان مشکلات دندانها و لثه های بیماران است و این امر،به طور غیر مستقیم به کیفیت زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمیتواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال میکنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام تعهدات اخلاق پزشکی در حیطه قراردادها نمی گنجد. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر دندان پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به عملی برای معالجه بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به دندانپزشک رجوع نکرده است، مسئولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسئولیت او قراردادی است، البته، تمییز مسئولیت قراردادی از مسئولیت مسئولیت قهری، گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهمترین تفاوت تمییز مبنای مسئولیت، در این نکته خلاصه میشود که در مسئولیت قراردادی،اثبات عهدشکنی خوانده دعوی، کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول،مرتکب تقصیر شده است. وجود یک قرارداد صحیح و احراز رابطه علیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر،از عمد یا ناشی از خطا باشد.

در هر صورت رکن بنیادی مسئولیت قراردادی نقض تعهدی است که هریک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند. در واقع، مسئولیت قراردادی، الزام به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد است که در مبحث قراردادها بحث میشود. اما مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا ناشی از جرم، به جبران خسارت ناشی از واقعه نامشروعی است که خارج از قرارداد روی داده است اثبات مسئولیت قراردادی، در هر قرارداد متفاوت است. در برخی قراردادها، صرف رعایت احتیاط و مراقبتهای لازم، کافی است و تخلف از آن، موجب ایجاد مسئولیت قراردادی میشود.

 

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت مدنی دندانپزشکان را  تهیه کنید؟

 

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه مسئولیت مدنی دندانپزشکان  ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.