.

فرانشیز بیمه چیست؟ هدف و انواع فرانشیز بیمه ای چیست؟

فرانشیز: فرانشیز عبارت است از درصد معینی از هزینه هاي درمانی مشمول بیمه نامه که تامین آن به عهده بیمه شده یا بیمه گذار می باشد.

فرانشیز بیمه چیست؟

اصطلاح کلمه فرانشیز از لغت Franchise گرفته شده است که به معنی، معافیت است. منتهی این اصطلاح در قرارداد بیمه بین فرد و شرکت بیمه گر به معنای بخشی از خسارت است که برعهده فرد بیمه‌شده( بیمه گزار )است و شرکت بیمه نسبت به پرداخت آن تعهدی ندارد. برای مثال اگر مبلغ فرانشیزی که در قرارداد بیمه بین فرد و شرکت بیمه قید شده است، یک میلیون تومان باشد و پنج میلیون تومان به فرد خسارت وارد شده باشد، شرکت بیمه یک میلیون مبلغ فرانشیز را از میزان مبلغی که باید به فرد به دلیل وارد شدن خسارت به او پرداخت کند، کسر کرده و تنها چهار میلیون تومان به فرد بیمه‌شده پرداخت می‌کند.

همین مثال را در حالتی در نظر بگیرید که میزان خسارت وارد شده به فرد بیمه‌شده، یک میلیون تومان باشد. در این صورت شرکت بیمه براساس مبلغ فرانشیز که یک میلیون تومان است، هیچ مبلغی را برای جبران خسارتی که به فرد وارد شده است به او پرداخت نخواهد کرد.

هدف از تعیین فرانشیز بیمه چیست؟

همانطور که می‌دانید افراد زمانی تصمیم می‌گیرند به دنبال بیمه بروند که متوجه شوند، نمی‌توانند از پس خسارت زیادی که احتمال دارد به اموال آن‌ها وارد شود، بربیایند. اما در مقابل خسارت‌های جزئی ترسی ندارند و تنها ترس آن‌ها در برابر خسارت‌های زیاد است. جدا از این مسئله تعیین فرانشیز بیمه می‌تواند مزایای زیادی هم داشته باشد به گونه‌ای که هم موجب کاهش تعهدات شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران می‌شود و هم اینکه از مراجعات مکرر افراد به شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند. از طرفی موجب اعمال تخفیف در حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه می‌شود. با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که هدف از تعیین فرانشیز بیمه، حذف خسارت‌های جزئی، ترقیب بیمه‌گذار به حفظ و نگهداری از بیمه و جلوگیری از طرح دعاوی برای خسارت‌های جزئی می‌باشد.

انواع فرانشیز بیمه چیست؟

فرانشیز بیمه سه نوع می‌باشد که در زیر توضیح داده شده است:

  • اکثر اوقات فرانشیز بیمه، یک نرخ ثابت و معین است که از مبلغ کل خسارت وارد شده به فرد بیمه‌شده کسر خواهد شد.
  • گاهی‌اوقات فرانشیز بیمه، درصدی از مبلغ بیمه است که درصورت افزایش پیدا کردن مبلغ بیمه، میزان درصد آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
  • برخی مواقع نیز فرانشیز بیمه، درصد ثابتی از خسارت وارد شده به فرد بیمه‌شده است که شخص بیمه‌گذار و شرکت بیمه را در پرداخت خسارت با یکدیگر سهیم می‌کند.

میزان فرانشیزبه چه صورت است:

فرانشیز درصدي از میزان خسارت وارده در هر حادثه می باشد كه تأمین آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است. به عبارت ديگر فرانشیز قسمتی از میزان خسارت می باشد كه جبران آن به عهده شخص بیمه گذار خواهد بود، و يا میزان مشاركت بیمه گذار در تأمین خسارت ناشی از هر حادثه را فرانشیز می گويند.

 

فرانشیز در بیمه‌نامه‌های اموال

فرانشیز بیمه در اکثر بیمه‌نامه‌های مهندسی و بدنه اتومبیل وجود دارد منتهی باتوجه به نوع خسارت، میزان آن متغییر می‌باشد. البته لازم است بدانید که فرانشیز شامل حال بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی نمی‌شود مگر اینکه در خصوص خرید بیمه آتش‌سوزی، پوشش خطرات اضافی نیز اعمال شده باشد.

فرانشیز در بیمه بدنه

بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.

الف - فرانشیز خسارتهای جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه به شرح ذیل:

  • فرانشیز خسارت اول 11 % مبلغ خسارت حداقل 511.111 ریال
  • فرانشیز خسارت دوم و به بعد 21 % مبلغ خسارت حداقل 511.111 ریال

ب - در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 11 % به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد(صرفاً درصد) سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 1سال باشد.

سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.

ج - فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد(درصد و حداقل).

د - فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 11 % مبلغ خسارت تعیین میگردد.

ه - فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 21 % مبلغ خسارت تعیین میگردد.

تبصره : چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

فرانشیز در بیمه‌نامه‌های اشخاص

بیمه‌نامه‌های اشخاص شامل سه نوع: بیمه درمان، بیمه حوادث و نقص عضو و بیمه عمر می‌باشند که در هر کدام از آن‌ها مسئله فرانشیز متفاوت است.

دلایل اعمال فرانشیز بیمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش تعهدات بیمه گر و در نتیجه ارزان تر شدن حق بیمه
  • روی آوری بیش تر بیمه گذاران به قوانین رانندگی  و رعایت قوانین در راستای بهبود سلامت اجتماعی
  • مانع مراجعه های بی علت و وسواس گونه به مراکز درمانی مانند بیمه های درمان تکمیلی
  • کاهش مراجعه بیمه گذاران برای دریافت خسارت های جزئی و در نتیجه صرفه جویی در هزینه های اداری شرکت بیمه و حق بیمه
  • پس به طور کلی در نظرگیری فرانشیز در بیمه اهدافی مانند حذف و کاهش خسارات جزئی، ترغیب بیمه گذاران برای مراقبت از موضوع بیمه و ...  را به دنبال دارد.