.

شرایط عمومی بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور

بیمه شده:همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوي شرکت بیمه .

اعضاي بلافصل خانواده: شامل همسر ، فرزندان (داراي سن 18 سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می کنند.

کشور محل اقامت:همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمـه گذار است که دراین بیمـه نامه کشـور ایران می باشد.

بیماري :هرگونه تغییر درسلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچ یک از دو گروه زیر نباشد.

بیماري مادرزادي که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداري به هنگام تولد وجود داشته است.

بیماري سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.

بیماري حاد :هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستري شدن در بیمارستان بوده

صدمات جسمانی: عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهري و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

صدمات جسمانی حاد : صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزي شده باز داشته و یا اینکه با خطر مرگ وي همراه باشد.

خدمات قابل ارایه در سفر "شرکت بیمه " خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج ازکشورمحل اقامت وي ارایه خواهد نمود مشروط بر اینکه مدت هرسفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.

 

کمکهاي شخصی

1- هزینه هاي پزشکی و بستري در بیمارستان در خارج از کشور

2- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماري یا حادثه

3- پرداخت هزینه هاي فوري دندانپزشکی

4- بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

5-بازگرداندن جسد متوفی

6- سفر اضطراري یکی از اعضاي بلافصل خانواده

7 -بازگشت اضطراري به کشور به دلیل فوت یکی از اعضاي نزدیک خانواده

8 -تحویل دارو

9 -ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراري

10 -ارائه وجه الضمان

11 -حواله وجه نقد

12-فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

13-معاضدت حقوقی

استثنائات عمومی بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور

موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایاي این بیمه نامه مستثنی می باشند:

 • مواردي که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه گذار، مشارکت وي در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز ویا بی توجهی و بی احتیاطی جدي وي ، حاصل شده باشد. عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.
 • عوامل و بلایاي طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان ، طوفان هاي موسمی غیرطبیعی ، سقوط اجسام از فضا ، شهاب ثاقب و بطور کلی هرگونه پدیده خارق العاده جوي ، هوایی ، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.
 • وقایعی ناشی از تروریسم ، نافرمانی یا آشوب هاي گروهی.
 • وقایع یا اقدامات نیروهاي مسلح یا نیروهاي امنیتی در زمان صلح.
 • جنگ ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیري یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت.
 • موارد ناشی از انرژي و پرتوهاي هسته اي.
 • موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندي ، درگیري و نزاع ، به استثناي دفاع مشروع و یا ضرورت.
 • بیماري و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت اعلام شده وجود داشته باشد.
 • موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها ، ورزش ها و آزمایش هاي مقدماتی یا آموزشی.

مبادرت به انجام ورزشهاي زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواري به هر روش ، مسابقه شکاربزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیرآب با استفاده از کپسول هوا ، قایقرانی در آب هاي بین المللی با وسیله اي که براي حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است ، اسب سواري، کوه نوردي ، غارنوردي ، مشت زنی ، کشتی به هرشیوه، ورزش هاي رزمی، چتر بازي، بالون سواري، سقوط آزاد، گلایدینگ پاراگلایدر و بطور کلی هرگونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناك تلقی می گردد.

 • حضور در رقابت ها و تورنمنت ها یی که به وسیله فدراسیون هاي ورزشی یا سازمان هاي مشابه برگزار می شوند.
 • اسکی و یا سایر ورزش هاي مشابه زمستانی و تابستانی خطرناك.
 • اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.
 • استفاده از وسایل غیرمجاز ناوگان هوایی براي حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال ، به عنوان مسافر یا خدمه.
 • حوادث ناشی از ریسک هاي شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.
 • علاوه بر استثنائات فوق ، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:
 • خدماتی که رأساً به وسیله بیمه گذار ، بدون اطلاع و موافقت قبلی " شرکت بیمه " به استثناي موارد ضروري ، انجام پذیــرد. . در موارد ضــروري بیمه گذار باید اسنــاد و نسـخه اصلــی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید
 • عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماري هاي مزمن یا بیماري هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.
 • مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدم به آن.
 • موارد ناشی از بیماري ها و یا آسیب هاي ایجاد شده بر اثر مصرف ارادي الکل ، دارو ، مواد سمی ، مواد مخدریا داروهاي فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماري روانی یا عدم تعادل روحی.
 • موارد ناشی از امتناع یا تأخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وي در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت مفري و مورد توافق بخش پزشکی آن.

مساعدت یا جبران خسارت براي حوادث واقع شده در طول سفر ، در هریک از شرایط زیر:

الف – پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب – با هدف انجام معالجات پزشکی.

ج- پس از تشخیص یک بیماري صعب العلاج

هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید ، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجراي بیمه انجام گیرد و در هر صورت هزینه هایی که پس از انقضاي تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت 92 روز از تاریخ شروع بیمه نامه ، صرف نظر از مفاد بندهاي ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه ، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

 

از چه راه های بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور  را  تهیه کنید؟
شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.