.

شرايط عمومی بيمه نامه بدنه وسايل نقليه زمينی (آئين نامه شماره 53 مصوب شورای عالی بيمه)

اين بيمه نامه(بيمه نامه بدنه وسايل نقليه زمينی) بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد بيمه گذار )كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد( تنظيم شده و مورد توافق طرفين است .آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

موضوع بيمه نامه : وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است. لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود.

فرانشيز: بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد .

مدت اعتبار بيمه نامه: شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.

خسارتها و هزينه های تحت پوشش

خسارت های تحت پوشش : جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه وهزينه هاي مربوط به شرح زير در تعهد بيمه گرخواهد بود:

 • موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت اجزا و يا محصولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
 • خسارتي كه در اثر آتش سوزي صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
 • در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
 • خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
 • خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

خسارتهای مستثنا شده يا غير قابل جبران

 • خسارت های مستثنا شده: خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد :
 • خسارت هاي ناشي از سيل زلزله و آتشفشان.
 • خسارت هايی كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
 • خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره سري الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
 • خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه گر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
 • خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
 • خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.
 • كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.
 • زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه .

خسارت های غيرقابل جبران: درموارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود

 • خسارت هاي ناشي از جنگ شورش اعتصاب و يا تهاجم .
 • خسارت هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي
 • خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد مي شود.
 • خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غيرقانوني باشد.
 • در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.
 • خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ضيصلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.
 • خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوح و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.
 • خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و سرابي در كاركرد آنها باشد.
 • خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.

 

از چه راه های بیمه نامه بدنه خودرو را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه بدنه خودرو خود ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه بدنه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.