.

شرايط عمومي بيمه نامه درمان دام های کوچک و پرندگان

١- موضوع بيمه: عبارت است از پرداخت هزینه های جراحي و بيمارستاني ناشی از حوادث و بيماری دام های کوچک و پرندگان که طی این بيمه نامه در تعهد بيمه گر قرارگرفته است .

٢- بيمه گر: شرایط بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است و جبران هزينه هاي بيمارستاني، جراحي ناشي ازحوادث و بيماری های ناشی از آن و ساير هزينه هاي تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.

٣- بيمه گذار:بيمه گذار شخص حقيقی یا حقوقی مذکور در این بيمه نامه است که بيمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بيمه ی آن می باشد.

تبصره:دردو بخش انفرادی شامل مالک و صاحب دام (سگ، گربه و پرندگان تزیينی) و عمومی شامل شهرداری ها، انجمن حمایت از حيوانات ، سازمان دامپزشکی ، سازمان هلال احمر ، نيروهای نظامی و انتظامی و ... (راسا" ویا مشارکتی)

۴- بيمه شده : بيمه شده دام کوچک یا پرنده مندرج در جدول مشخصات این بيمه نامه است که متعلق به بيمه گذار باشد.(در این بيمه نامه منظور از دام همان دام کوچک است)

۵- دام های کوچک و پرندگان:عبارت است از هر قلاده سگ یا گربه و یا هر قطعه پرنده ی تزیينی از قبيل طوطی ، کاسکو ،مينا ، فنچ ،قناری و ... .

۶- مدت اعتبار بيمه نامه : مدت بيمه نامه ي كسال تمام شمسي است. تاريخ شروع و انقضای آن با توافق طرفين در شرايط خصوصی بيمه نامه درج مي شود.

٧- اعتبار بيمه نامه :اعتبار بيمه نامه و تعهد بيمه گر بعد از پرداخت حق بيمه و یا اولين قسط حق بيمه آغاز ميگردد و بيمه گذار مدیون باقی مانده حق بيمه خواهد بود مگر اینکه تاریخ موخری کتبا" مورد توافق قرارگيرد. ولی در هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بيمه نامه می باشد.

٨- فرانشيز : سهم بيمه شده يا بيمه گذار از خسارت است ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود

٩- حادثه : هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي و یا ایجاد شرایط جدیدی که بدون قصد و اراده بيمه گذار در محدوده جغرافيایی ذکر شده در جدول مشخصات بوجود آمده و باعث مراجعه به دامپزشک می گردد.

١٠ - شرایط مزمن یا مداوم : مواردی از قبيل حساسيت های پوستی که بعنوان حادثه تلقی شده و مهم نيست چند بار به دامپزشک مراجعه شود .

١١ - بيماري: هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص دامپزشك است.

١٢ - حق بيمه: وجهي است که بيمه گذار باید در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد. انجام تعهدات بيمه گر موکول به پرداخت حق بيمه به نحوي است در شرايط خصوصي بيمه نامه توافق شده باشد.

١٣ - پرداخت حق بيمه: در صورت نبودن شرط خلاف ، بيمه گذار باید حق بيمه تعيين نشده در شرايط بيمه نامه را به نحوي آه در قرارداد بيمه توافق شده است در قبال دریافت بيمه نامه و قبض رسيد ، به بيمه گر پرداخت کند.

١۴ -دوره انتظار: مدت زماني است در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد

١۵ - زمان و شرایط ثبت نام: در موارد انفرادی هنگام مراجعه و ارایه ی درخواست کتبی بيمه گذار (صاحب یا مالک دام) و در موارد گروهی هنگام ثبت نام اوليه (عضو گيری) و یا زمان تمدید بيمه نامه می باشد.

بدین منظور ارایه گواهی سلامت بيمه شده توسط صاحب دام یا پرنده که به تایيد دامپزشک معتمد شرایط رسيده باشد و همچنين تصویر برابر با اصل شناسنامه دام و داشتن شماره ميكرو چيپ هنگام ثبت نام ضروری می باشد.

١۶ - محدودیت سنی :عضو گيری و ثبت نام برای بار اول برای سگهای بيش از دو ماه و زیر هشت سال و گربه های بيش از دو ماه و زیرده سال ميسر می باشد

١٧ - محدوده ی جغرافيایی اعتبار بيمه نامه :سراسر مرزهای داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران .

١٨ - نقص یا عيوب و اختلال های مادرزادی : ناهنجاری هایی که از بدو تولد وجود داشته باشد و می توانند سبب بيماری شوند.

١٩ - اختلال های ژنتيکی(ارثی): ناهنجاری هایی که به صورت ژنتيکی از والدین به فرزندان منتقل می شود و ممکن است سبب بيماری شود.

هزینه های تحت پوشش بيمه درمان دام های کوچک :

هزینه های منجر به جراحی و یا بستری شامل: تشخيص اوليه(ویزیت)، آزمایشگاهی،رادیوگرافی ، سونوگرافی بيهوشی و نسخ دارویی(براساس فهرست داروهاي مجاز و مورد تایيد سازمان دامپزشکی کشور) می باشد .

هزینه های مربوط به درمان حوادثی از قبيل زخمهای ناشی از گازگرفتگی،سوختگی ها،شكستگي ها،برق گرفتگی،پارگی،آسيب و ضربات وارده به بافت نرم،پارگی تاندون،پارگی زبان ، جراحی جسم خارجی،زخم ها وشرایط مزمن یا مداوم از قبيل حساسيت های پوستی .

هزینه های مربوط به درمان بيماری ها از قبيل آکنه ،آلرژی ها ، آریتمی ،آسم ،عفونت های مثانه ،برونشيت ، گرفتگی قلب ،کوليت (ورم مخاط روده بزرگ) ، ورم ملتحمه ،بيماری کوشينگ Near drowning، فشار خون بالا ، لارنژیت ،لوسمی، بيماری لایم ،hot spots (pyotraumatic dermatitis) ، ، اسهال ، دیابت ، عفونت گوش ، سرمازدگی ، گاستریت (التهاب معده) ، هپاتيت پنومونی ، مسموميت ها ، عفونت های دستگاه تنفسی ، سينوزیت ، تومور. ، (water inhalation) هزینه های مربوط به جراحی سرطان از قبيل سرطان ریه ، سرطان تيرویيد ، لنفو سارکوم ، پوست(تومور مست سل) ، سرطان روده ، استخوان و لوسمی . انجام هزینه های جراحی

سونوگرافی (اولتراسوند) می باشد. (حداکثر تا ۵٠ %سقف تعهدات ، CT رادیوگرافی کنتراست ، MRI شامل: تشخيص اوليه ، بيهوشی ، شيمی درمانی ، رادیو تراپی ، و خدماتی از جمله سالانه )

هزينه آمبولانس و ساير فوري تهاي پزشكي مشروط به بستري شدن بيمه شده در مراکزدرماني و يا نقل و انتقال بيمار به ساير مراکز تشخيصي  درماني طبق دستور دامپزشك معالج.(حداکثر سه بار در سال)

بيمه درمان پرندگان :پرندگان همانند سایر دام های کوچک در مقابل بيماری ها و ریسک های سلامت آسيب پذیر ند ؛ بنابراین بيمه ی پرندگان شامل :

هزینه های جراحی های ناشی از حوادث و بيماری ها و هزینه های تشخيص اوليه(ویزیت)، آزمایشگاهی،رادیوگرافی سونوگرافی (اولتراسوند)، بيهوشی و نسخ دارویی منجر به جراحي و بستری در بيمارستان.

هزینه های جراحی از جمله جراحی ناتوانی دفع تخم ، پارگی ناشی از حمله حيوانات ، سوختگی ،جراحی جسم خارجی ، شکستگی ها و زخم ها.

 

 

از چه راه های بيمه نامه درمان دام های کوچک و پرندگان را تهیه کنید؟

شرکت خدمات درمانی رابین بستری را فراهم کرده است که برای خرید بيمه نامه درمان دام های کوچک و پرندگان کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا از طریق شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت،  بيمه نامه درمان دام های کوچک و پرندگان خود را آنلاین تحویل بگیرید.