.

معرفی طرح و راهنمای ثبت نام انبارها در سامانه جامع انبارداری وزارت صنعت معدن تجارت

معرفی و اهمیت سامانه

جهت تسهیل و تسریع فرایندهای تجاری و همچنین نظارت و مدیریت کارآمدتر ورودی و خروجی زنجیره تجاری میبایست ابز اری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و می ان خروجی و ورودی کالاها به هر انبار در هر لحظه وجود داشته باشد. به این ترتیب امکان تشخیص مکان و جریان کالاهای تقلبی و قاچاق برای دولت و ترهیل جریان اطلاعات انبارداری و انبارگردانی برای توزیع کنندگان و فروشندگان فراهم میشود.

سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا جهت ثبت، ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کالا درک شود ایجاد شده ا ست. شایان ذکر است که کالا و مواد اولیه موجود در انبارها، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشور هستند . ساماندهی حوزه انبارها با استفاده از سامانهای جامع و یکپارچه میتواند آثار مطلوب فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد و علاوه بر حل مراحل این حوزه، از بروز بریاری از مشکلات پیشگیری نماید. امکان مدیریت آنلاین و بر لحظه موجودی انبارها و برنامه صحیح تامین و توزیع آنها در کشور، تامین به موقع نیازهای هر استان، برنامه های صحیح عملیات توزیع محصولات مهم و کالاهای ضروری، امکان پیش بینی های صحیح به منظور ارائه به تولیدکنندگان کشور بخشی از کارکردهای این سامانه است.

باید دوراندیشی و چاره جویی به نقش حیاتی و تاثیرگذار مدیریت انبارها و محل نگهداری کالاها در اقت صادق و سالم و کارا مشخص خواهد شد که اهمیت دادن به بهبود فرآیند اقتصادی در شبکه توزیع چگونه می تواند رشد فعالیت های قاچاق را درکشور به صورت فرایندهای کاهش دهد و با مدرنیز اسیون شبکه توزیع، توسعه یافتگی را برای اقتصاد کشور رقم زند .

مرحله ثبت نام در این سامانه با احراز صحت اطلاعات www.nwms.ir آدرص اینترنتی سامانه شناسه رهگیری از طریق استعلام اینترنتی، موبایلی، تلفنی همراه بوده و شس از آن کاربر می تواند به آسانی اقدام به ثبت اطلاعات انبار خود نماید.

اهداف و ضرورت

انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های بازرگانان. توزیع کنندگان و فروشندگان در موجودیهای انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها دشوار و گران است و سازمانها درصددند تا موجودیهای کالای خود را به نحو بهینه با حداقل ه ینه مدیریت نمایند. جهت حذف اتلاف ها ( اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از هدررفت زمان، اتلاف ناشی از اختصا فضای اضافه برای کالا) ضروریت. انبارداران با دسترسی سریع و دقیق به جریان اطلاعات ورودی، خروجی و موجودی کالای در انبار قادر خواهند بود جریان کالا در انبارها را بهتر مدیریت نمایند.

هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبارها و مراک ذخیره و نگهداری کالا، گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شااده در آنها اعم از مقدار، ماهیت و اطلاعات مالکیتی آنها است.

بدین  ترتیب این سامانه بهره بردار انبار میتواند در نقاط گسترده ای از پهنه کشور ، عملیات انبارش کالای خود را مدیریت کند به عبارتی ساده تر ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری نقش به سز ایی در آسان شدن فرآیند تجارت خواهد داشت.

از دیگر اهداف مهم این پروژه میتوان به تکمیل زنجیره فرآیند تجارت اشاره کرد. در حال حا ضر به علت نبود اطلاعات یکپارچه از مراک نگهداری کالای موجود در کشور، نمی توان زنجیره حمل و نقل کالا را از ابتدا تا انتها رصد کرد . این در حالی است که در ساز وکار ایجاد شده در سامانه جامع انبارها ی د کالا از زمان تولید یا واردات تا زمان رسیدن به مصرف کننده نهایی، قابل رصد، رهگیری و کنترل خواهد شد . بدین منظور نیاز ا ست انبارها و محل نگهداری کالاها به گونه ای ساماندهی شود که تمامی مبادی و مقاصد موجود در این زنجیره شناخته شده باشد .

یکی از نیازمندیهای اساسی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شناسایی جریان کالاهای رسمی برای تشخیص محل ورود کالای

قاچاق و تقلبی در طول زنجیره تامین میباشد. سامانه جامع انبارها با ثبت اطلاعات انبارها و نی مبدا و مقصد هر واحد کالای انبار از بدو ورود به زنجیره کشور ، با استفاده از شناسه رهگیری امکان استعلام و بررسی اطلاعات موجودی، موقعیتی و حرکتی هر واحد کالا را تامین مینماید. این سامانه، اطلاعات اقلام موجود در جریان زنجیره تامین را در اختیار متولیان قرار میدهد و باعث یکپارچه سازی جریان داده های موجودی محصول برای واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان میشود.

به این ترتیب سامانه جامع انبارها در کنترل اثربخش موجودی کالا در زنجیره تامین و ایجاد مانع برای ورود کالاهای قاچاق و تقلبی به زنجیره رسمی تجارت ایران موثر خواهد شد. همچنین به مقامات اجرایی برای شناسایی افرادی که محصولات را به طور مشکوک بکار گرفته و نمی توان به منظور شناسایی محل وارد شدن این نوع محصولات به زنجیره تامین مشروع، کمک مینمایند.

اهداف بلندمدت و کلیدی این شروژه به طور خلاصه عبارتند از:

  • شناسه دار کردن و جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و ....)
  • مدیریت موجودی انبارها و مراک نگهداری کالا و ثبت اطلاعات ورود و خروا کالاها از/به انبارها و محل های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و . . .
  • ایجاد امکان طراحی اهداف کلان  با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصو زنجیره  تامین در تجارت کشور.
  • ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در  فرآیند تجاری کشور.
  • امکان رصد کالا در زنجیره تامین با مشخص نمودن محل انبارش