.

خدمات دیجیتالی :

انجام تمامی خدمات دیجیتال مارکتینگ اعم از مشاوره ، طراحی و همکاری پروژه ای .

طراحی و تجهیز مراکز درمانی :

طراحی ، اجرا و نظارت در ساخت ، بازسازی و تغییر دکوراسیون مراکز درمانی

 خدمات بیمه ای :

استعلام و صدور انواع بیمه نامه از تمامی شرکت های بیمه ای تحت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا

بنا به تواناییی های مدیران شرکت رابین و طی مذاکرات و انجام شده و قرارداد های منعقد شده با شرکت های بیمه ای اعضا و مشترکین محترم شرکت رابین علاوه ب استفاده از خدمات درمانی این شرکت می توانند از سایر خدمات بیمه ای در تمامی شاخه های بیمه از تخفیفات و شرایط پرداخت ویژه ای برخوردار شوند .