.

 

تعریف بیمه های باربری

بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت میکند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید . علاوه بر آن در بعضی موارد زیان وارد بر اشخاص ثالث را نیز جبران کند.

ماده 1 شرایط عمومی بیمه باربری:

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفك این بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود. زمان احراز نفع بیمه ای در بیمه های باربری در بیمه های حمل و نقل نفع بیمه پذیر باید در زمان وقوع حادثه وجود داشته باشد و ضرورتی بر وجود آن در شروع بیمه نیست مشروط به این که نفع بیمه ای در آینده مورد انتظار باشد.

نقطه شروع بیمه نامه:

از زمانی که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را به منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترك می نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می یابد

نقطه پایان بیمه نامه:

در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

1 - به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل در انبار در مقصد مذکور در بیمه نامه.

2 - به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه(حمل دریایی) 30 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد(حمل هوایی) 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرك کشور مقصد(حمل زمینی)

3 - به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل در انبار در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه گذار برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد.

4 - هنگامی که بیمه گذار تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یك از وسایل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند.

نقطه شروع و پایان بیمه نامه های باربری داخلی

در صورتیکه در بیمه نامه خطر بارگیری و تخلیه تحت پوشش باشد از زمان بارگیری کالا بر روی وسیله نقلیه آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه داشته و به مجرد تخلیه کالا در مقصد بیمه نامه و یا 8 روز پس از رسیدن کالا به انبار موسسه حمل و نقل در مقصد هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه می پذیرد.

پوشش اضافی همراه با کلوز C بیمه های باربری

در صورت درخواست بیمه گذار با درج کلوز زیر در شرایط خصوصی بیمه نامه خطر عدم تحویل تحت پوشش قرار می گیرند:

کلوز عدم تحویل Institute Non -Delivery Clauses

عدم تحویل به حالتی اطلاق می گردد که یك یا چند بسته کامل کالای بیمه شده در جریان حمل و نقل به علت نامعلومی مفقود و به بیمه گذار تحویل نگردد.

پوشش اضافی همراه با کلوز B بیمه های باربری

با درج خطرات زیر در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند:

1 - شرایط دزدی، دله دزدی و عدم تحویل

Institute Theft, Pilferage and Non -Delivery Clause

2 - قلاب زدگی,

3 - آبدیدگی,

4 - روغن زدگی,

5 - شکست و ریزش,

6 - خسارات ناشی از کالاهای دیگر

اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز)

خریداران و فروشندگان کالاها و به عبارت بهتر واردکنندگان و صادرکنندگان کالا برای ساده شدن روابط و مشخص شدن مسؤولیت ها در تقابل با یکدیگر از مقررات متحدالشکلی که از قبل تعیین شده و مورد پذیرش اتاق بازرگانی تمامی کشورها نیز می باشد , استفاده می نمایند.

اینکوترمزتوزیع هزینه ها و ریسك ها برای خریداران وفروشندگان می باشد که در چهار گروه D, C, F, E طبقه بندی شده اند.

کاربرد اینکوترمز در بیمه های باربری

در بیمه های باربری برای تشخیص نقطه انتقال ریسکك بکه بیمکه گکذار و مولفه هکای تشککیل دهنکده ارزش مورد بیمه که از اصطلاحات اینکوترمز استفاده می شود.

انواع طبقه بندی بیمه های باربری

الف) تقسیم بندی براساس محدوده جغرافیایی

1 - داخلی

2 - وارداتی

3 - صادراتی

4 – ترانزیت

ب) تقسیم بندی براساس نوع پوشش

1 - داخلی (زمینی)

2 - A - All Risk

3 - (B - W. A  (With Particular Average

4 - (C - F. P. A  (Free of Particular Average

5 - توتال لاس

بیمه های حمل و نقل داخلی (زمینی)

خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) خطرات اصلی

1 - آتش سوزی

2 - حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف ، سقوط و واژگونی وسیله نقلیه

ب) خطرات اضافی

1- برخورد جسم خارجی با مورد بیمه

2 - پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه

3 - بارگیری و تخلیه

4- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه

5 – آبدیدگی

خطرات تحت پوشش کلوز(c)

1- آتش سوزی یا انفجار

2 - به گل نشستن ، زمین گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور

3 - واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

4 - تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب

5 - تخلیه کالا در بندر اضطراری

6 - فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی

7 – به دریا انداختن کالا جهت سبك سازی کشتی

خطات تحت پوشش کلوز (B)

1 - تمامی خطرات شرایط C

2 - زلزله، آتشفشان یا صاعقه

3 - به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

4 - ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار

5 - تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

خطرات تحت پوشش کلوز A

همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز مواردی که استثنا شده است.

برخی از استثنائات شرایط سه گانه بیمه های باربری

1 - تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار

2 - نشت و ریزش عادی، کسری عادی و وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.

3 - تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل

4 - تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

5 - تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد .

6 - عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریا نوردی

7 - خطر جنگ شامل جنگ داخلی ،انقلاب ، شورش، توقیف ، مصادره

8 - خطر اعتصابات

 

از چه راه های بیمه نامه باربری تهیه کنید؟

برای خرید بیمه باربری، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه باربری خود را تحویل بگیرید.