.

 

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی:

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات ومسابقات ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی گردند و مسئولیت مدیر مجموعه در خصوص خسارت وارده محرز گردد، بیمه گر، بیمه نامه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی نسبت به جبران آن اقدام می نماید. بدیهی است بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به پوشش بیمه ای تماشاچیان اقدام نماید.

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی چه پوشش‌هایی دارد؟

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه مسئولیت اماکن ورزشی ممکن و خطرات و ریسک های تحت پوشش، پوشش‌های زیر به بیمه گذاران این بیمه نامه ارائه می‌شود:

  • پوشش جبران هزینه‌های پزشکی در حادثه برای هر نفر
  • پوشش جبران هزینه‌های پزشکی (در طول مدت بیمه نامه)
  • پوشش جبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی سال
  • پوشش جبران غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام سال
  • پوشش جبران  حداکثر غرامت فوت و نقص عضو (در طول مدت بیمه نامه)

شخص بیمه گذار می‌تواند به انتخاب خود میزان پوشش‌های بیمه نامه‌اش را انتخاب و بصورت آنلاین خریداری نماید. تعداد پوشش‌های پوشش فوت و نقص عضو به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه درج می‌شود و شخص بیمه گذار با توجه به پوشش‌های بیمه نامه در طول مدت داشتن بیمه نامه می‌تواند از پوشش‌های اعمال شده در بیمه نامه مسئولیت خود استفاده نماید.

 

نحوه خرید بیمه مسئولیت مدنی مجموعه های ورزشی

بارابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که برای خرید بیمه مسئولیت مدنی مجموعه های ورزشی ، شما می‌توانید از طریق لینکwww.barabin.ir  فرم درخواست بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی را در سامانه بارابین تکمیل و ارسال نمایید. کارشناسان بخش مسئولیت در استعلام قیمت بیمه مسئولیت مجموعه های  ورزشی از هر شرکت بیمه‌ای که مورد نظرشما باشد را استعلام قیمت نموده و درانتخاب و خرید آنلاین این بیمه نامه شما را همراهی می‌کنند