.

 

بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها

در بروز عارضه پزشکی در فرایند درمان ممکن است افرادی زیادی مقصر شناخته شوند مثلا درصدی از قصور به پزشک معالج و درصدی نیز به پرستاران و همچنین درصدی نیز به مدیر فنی مراکز درمانی نسبت داده می شود .

مسئوولین فنی بیمارستان دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است در این شرح وظایف مسئولیت های مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران ، عیادت کنندگان و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور موسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است.

 

این بیمه نامه کمک می کند تا درصدی که قانون به عهده مدیر فنی مراکز درمانی قرار داده توسط بیمه گر به زیا ن دیده پرداخت شود. در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال هزینه های پزشکی نداشته و تنها مسئول پرداخت غرامتهای فوت و نقص عضو در حد قصور بیمه گذار خود و تاسقف تعهدات بیمه نامه می باشد.

دراین بیمه نامه معیارهای محاسبه حق بیمه به عوامل بسیاری تقسیم بندی می گردد.

مثلا در مورد بیمارستانها تعداد تخت با ظرفیت بیمار گیری بیمارستان ملاک است یا در مورد درمانگاه ها یا کلینیک ها شیفت کاری یعنی روزانه بودن یا شبانه روزی بودن مهم است .

نکته مهم دیگر این است که این بیمه نامه بنام مدیر فنی مرکز درمانی صادر می گردد. بنابراین حتما باید در صورت تعویض مدیر فنی با شخص دیگر بیمه نامه نیز با صدور الحاقیه تغییر ذینفع دهد.کسانی که در این بیمه نامه می توانندبه حقوق خود برسند عبارتند از کلیه بیمارانی که در بیمارستان یا آن مرکز درمانی بستری شده اند و همچنین کلیه افراد یا اشخاص ثالث که به طریقی در آن مرکز رفت و آمد داشته و دچار صدمات شده اند از جمله ارباب رجوع، بازدیدکنندگان، ملاقات کنندگان و همراهان بیمار و...

نحوه خرید بیمه مسئولیت مدنی مدیران فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها

بارابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که برای خرید بیمه مسئولیت مدنی مدیران فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها ، شما می‌توانید از طریق لینکwww.barabin.ir  فرم درخواست بیمه مسئولیت را در سامانه بارابین تکمیل و ارسال نمایید. کارشناسان بخش مسئولیت در استعلام قیمت بیمه مسئولیت از هر شرکت بیمه‌ای که مورد نظرشما باشد را استعلام قیمت نموده و درانتخاب و خرید آنلاین این بیمه نامه شما را همراهی می‌کنند.