.

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه ها ی عمرانی

دراین نوع پروژه ها آنچه برای بیمه گران مهم است و حق بیمه بر مبنای آن محاسبه می گردد نوع پروژه در حال اجرا و تعداد پرسنل بیمه گذار می باشد. در این حالت نیز اعلام محدوده فعالیت به دقت و کامل بسیار مهم و تاثیر گذار است . در این نوع بیمه نامه باید تصویر پیمان ارائه گردد، زیرا بیمه گر با مطالعه پیمان اولا موضوع کار و نوع فعالیت را مورد ارزیابی قرار می دهد. ثانیا با مشخص شدن نوع فعالیت می تواند ریسک را به درستی ارزیابی نموده و حق بیمه پایه را مشخص نماید . همچنین محدوده فعالیت در پیمان مشخص است و درزمان پرداخت خسارت به بیمه گر کمک خواهد نمود تا در تشخیص محدوده محل فعالیت و چگونگی پرداخت خسارت بررسی های لازم را انجام داده و خسارت را به درستی پرداخت کند.

به عناون مثال در پیمان یک پروژه عمرانی مربوط به حفاری و لوله گذاری فاضلاب به دقت مسافت حفاری، طول و عرض و عمق آن و محدوده فعالیت کمک بیاری به بیمه گر جهت ارزیابی ریسک پروژه خواهد نمود.

نکته دیگر تعداد پرسنل است، بیمه گذاران باید تعداد پرسنل خود را اعم از ثابت و متغیر به درستی اعلام نمایند زیرا تعداد آنها به عنوان یک پارامتر مستقیم د رفرمول محاسبه حق بیمه تاثیر گذار است. بدیهی است در صورتیکه تعداد موجود و تعداد بیمه شده در بیمه نامه با یکدیگر همخوانی نداشته باشند موجب اعمال قاعده نسبی خواهد گردید که این امر موجب پرداخت بخشی ا زخسارت توسط بیمه گذار می شود.

نکات مهم در بیمه این بیمه نامه:

- 1/ 1 درصد و 5 / در این بیمه نامه فعالیت ها در چهار طبقه دسته بندی شده اند که نرخ حداقل نرخ حق بیمه 5

– 1/9 1/ در هزار به ترتیب برای هزینه پزشکی و فوت و نقص هر نفر برای طبقه اول و طبقات بعدی بترتیب 8

0 درصد و در هزار می باشد. – / و 2

- کلیه اطلاعات مورد نیاز این بیمه نامه در قرارداد پیمان مشخص شده است،لذا ارائه قرارداد پیمان الزامی است.

- این بیمه نامه پروژه های عمرانی تمامی پروژه های مقاطعه کاری و نصب را که در نتیجه آن کارخانه،راه،راه آهن،مترو،خطوط انتقال آب و برق و گاز و تلفن و سایر ابنیه و محدثات بجز ساختمان سازی اجرا می گردد شامل می شود.

- دلیل اینکه فعالیت ساختمان سازی را از سایر پروژه ها جدا نموده اند این است که ساختمان سازی بیشتر توسط عموم مردم و اشخاص حقیقی اجرا می گردد و دارای ریسک مشابه می باشد،اما پروژهای عمرانی توسط شرکتها با مقررات خاص حاکم بر هر کدام اجرا گردیده و تفاوتهای زیادی بین ریسک خطر آنها وجود دارد.

برای خرید بیمه این بیمه نامه، کافی است و با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه ها ی عمرانی خود را با بهترین مشاوره و بصورت آنلاین استعلام بگیرید و در نهایت تحویل بگیرید.