.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث ساختمانی):

در گام نخست لازم است بدانیم منظور از ثالث چه کسی است؟ در یک پروژه ساختمانی افراد عبوری وهمسایگان ، بازدید کنندگان و کلیه افرادی که هیچگونه ارتباط کاری با بیمه گذار ندارند به عنوان اشخاص ثالث تلقی شده و اموال همسایگان و تاسیسات زیرزمینی و غیره به عنوان اموال اشخاص ثالث محسوب می شوند و ممکن است در صورت بروز حادثه خسارت های زیادی به اموال اشخاص وارد گردد که حتی موجب توقف پروژه کارفرما شود که ضروری است بیمه گذار جهت پوشش این نوع بیمه نامه اقدام لازم را به عمل آورد.

اهم خسارت هایی که معمولا به اشخاص ثالث وارد می شود به شرح زیر است:

- ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری

- نشست و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختامن در حال احداث

- خسارتهای مالی وارد به اثاثیه و تاسیسات ساختامن های مجاور در اثر ریزش

- خسارتهای وارد به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز

- خسارتهای وارد به تاسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب ،گاز و تلفن

- خسارتهای وارد به خودروهای عبوری و پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی

- خسارتهای جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان و عابرین

- خسارتهای جانی وارد به افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند.

- خسارتهای ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

استثنائات بیمه نامه:

- خسارت های وارده به بیمه گذار، شرکاء، مجریان، ناظرین، مشاورین و کارکنان بیمه گذار، همسر، پدر و مادر،اولاد مستثنی می باشد.

- خسارتهایی که منشأ آن خاج از اختیار بیمه گذار باشد مانند زلزله، رانش زمین،زمین لرزه و . . . علیرغم این  موضوع در صورتیکه عمل بیمه گذار عامل تشدید و ایجاد کننده خطر باشد و هر این ارتباط مسئول شناخته شود بیمه گر خسارتهای وارده را به میزان عاملیت بیمه گذار در تشدید خطر جبران خواهد کرد.

- ترکهای سطحی ایجاد شده در ساختمان های مجاور در صورتیکه به استحکام ساختمانها ی مجاور لطمه ای وارد نشده باشد و یا ترک های ایجاد شده که در سطح نازک کاری بوده و به قسمت های أجر کاری و یا اعضای اصلی سازه مانند تیرها و ستون ها نفوذ نکرده باشد.

- خسارت های وارده به دیوار مشترک پروژه و املاک مجاور

کارشناسی بازدید اولیه:

درتمام انواع بیمه های مسئولیت یکی از رشته هایی که قبل از صدور نیاز به بازدید اولیه دارد همین نوع بیمه نامه است و بیمه گر جهت ارزیابی ریسک باید ابتدا محل فعالیت و نوع کار و مرا حل مختلف را بازدید و ارزیابی نماید . به سه علت بازدید اولیه صورت می گیرد :

اولأ کارشناس بیمه گر با بازدید اولیه ریسک را که عواملی چون عمق گود برداری ، وضعیت ساختمانهای مجاور ، وضعیت پروژه ، جنس خاک ، نوع خاکبرداری ، نوع سازه و ... می باشد که از طریق بازدید ریسک آن برآورد می گردد. زیرا این عوامل، عواملی نیست که تنها با بررسی پرسشنامه قابل ارزیابی باشد .

ثانیا کارشناس بیمه گر از اموال اشخاص ثالث پروژه بازدید می نماید تا مطمئن شود وضعیت این اماکن چگونه است و آیا تا قبل از صدور بیمه نامه خسارتی به اموال اشخاص ثالث وارد گردیده است یا خیر ؟

ثالثاً کارشناس راهکارهای لازم را جهت جلو گیری از بروز خسارت اعلام می نماید و در بیمه نامه ذکر می شود تا بیمه گذار با رعایت این نکات از بروز خسارات احتمالی جلو گیری نماید. بطور مثال به بیمه گذار توصیه می گردد که حاشیه اطمینان(سپر خاکی) در هر ضلع به چه میزان باید رعایت گردد. باید در چه زمانی از توری و فنس جهت جلوگیری از پرتاب مصالح به محیط اطراف استفاده نماید و ... بدیهی است اگر این نکات رعایت نشود در زمان بروز خسارت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت ننماید یا درصدی را به دلیل تشدید خطر توسط بیمه گذار از خسارت کسر نماید وظیفه بیمه گذاران نیز در این نوع بیمه نامه این است که خود و همسایکان خود را ملزم به رعایت نکات ایمنی اعلام شده توسط کارشناس بیمه بنمایند وشرایط بازدید را برای وی مهیا سازند تا موجب تسریع در کار شود. بدیهی است ذکر دقیق آدرس محل فعالیت به همراه کروکی کامل، تلفن تماس، ارائه تصویر جواز ساختمانی در دقت و تسریع نرخ دهی موثر است.

 

از چه راه های بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث ساختمانی)تهیه کنید؟

بارابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که برای خرید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث ساختمانی)، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث ساختمانی)خود را تحویل بگیرید.