.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

در بیمه نامه های آتش سوزی در صورتیکه یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه مثل حریق ، سیل ، طوفان ، شکست شیشه و تر کیدگی لوله اب به وجود آید و به بیمه گذار خسارتی وارد شود بیمه گر نسبت به جبران خسارت های مالی بیمه گذار خود اقدام می نماید. حال اگر دامنه خسارت آنقدر وسیع شود که بر ساختمان همسایگان یا قسمت های مشاع هم خسارتی وارد شود از بیمه نامه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت. در این صورت چنانچه بیمه گذار به دنبال خرید بیمه نامه اتش سوزی اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نماید، با این پوشش خسارت های جانی و مالی وارد به همسایکان و افراد ثالث نیز در صورتیکه یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه های حریق علت آن باشد توسط بیمه گر تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور وی پرداخت می شود . البته ذکر این نکته ضروری است که اگر بیمه گذار علاوه بر خطرات تحت پوشش در بیمه نامه حریق خود پوشش خسارت های ناشی از ترکیدگی لوله آب ساختمان خود به سایر ساختمان ها را نیز بخواهد. بیمه گر باید از محل بیمه نامه بازدید به عمل آورد.

از چه راه های بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی را تهیه کنید؟


برای خرید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت خود را آنلاین تحویل بگیرید.