.

بیمه مسئولیت شهر بازی

موضوع بیمه نامه: عبارتست از مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی در برابر استفاده کنندگان از دستگاهها، بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاه ها خسارت جانی به استفاده کنندگان و اشخاص ثالث وارد آید، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار براساس رای مراجع قضائی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.

  • سرمایه*نرخ* ظرفیت دستگاهها= حق بیمه
  • منظور از ظرفیت مجموع ظرفیت اسمی کل دستگاهها می باشد.
  • کلیه دستگاههای موجود در شهر بازی باید دارای مجوز استاندارد باشند،در غیر اینصورت ارائه پوشش بیمه ای مقدور نمی باشد.

از چه راه های بیمه مسئولیت شهر بازی را تهیه کنید؟

برای خرید بیمه مسئولیت شهر بازی کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت خود را آنلاین تحویل بگیرید.