.

 

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

پیراپزشکان افرادی هستند که در بخش های مختلف درمانی و بر اساس شرح وظایف سازمانی خود در حال انجام خدمت می باشند . مانند : ماماها ، پرستاران، دندانپزشکان تجربی ، فیزیوتراپیستها، رادیولوژیستها، کارشناسان و تکنسینهای پزشکی و دارویی و...

این افراد نیز بسته به نوع کار خود در یک خسارت پزشکی و بنا به نظر کمیسیون و رای دادگاه می توانند مقصر باشند که این قصور را به شرط غیر عمد بودن، بیمه گران تا میزان قصور تعیین شده و تاسقف تعهدات بیمه نامه خریداری شده پوشش می دهند.

ملاک محاسبه حق بیمه این افراد نیز تخصص و تخفیفات مربوطه می باشد بدین صورت که بر اساس تخصص و جدول مربوط به آن به حق بیمه پایه و با محاسبه تخفیفات گروهی و عدم خسارت که این دو نیز مانند پزشکان محاسبه می شود می توان به حق بیمه نهایی رسید .

مدت اعتبار بیمه نامه نیز یکسال است و پیراپزشکان نیز می توانند تبعات کار خود را به شرط انکه مربوط به یکسال پوشش بیمه ای بوده تا 2 سال از تاریخ انقضاء بیمه پوشش بگیرند . محدودیت پوشش مکانی بیمه ای نیز مانند پزشکان وجود ندارد و پیراپزشکان در تمام کثور به شرط فعالیت در مراکز قانونی و مجاز پوششی می توانند انجام وظیفه نمایند.

 

نحوه خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

 

برای خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان ، شما می‌توانید با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir   و فرم درخواست بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان را در سامانه بارابین تکمیل و ارسال نمایید. کارشناسان بخش مسئولیت در استعلام قیمت بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان از هر شرکت بیمه‌ای که مورد نظرشما باشد را استعلام قیمت نموده و درانتخاب و خرید آنلاین این بیمه نامه شما را همراهی می‌کنند