.

 

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

 

موضوع بیمه نامه: بیمه مسئولیت عرفه ای بیمه گذار در برابر موکلین به شرح بند الف و ب

الف: چنانچه در نتیجه اشتباه و قصور حرفه ای بیمه گذار(غیر عمد)در انجام وظایف، خسارت مالی به موکلین وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضائی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.

ب:  مسئولیت پرداخت حق الزحمه: چنانچه در نتیجه حادثه بیمه گذار فوت نماید و یا دچار نقص عضو گردد و در ادامه اجرای تعهدات وی در قرارداد وکالت میسر نباشد،بیمه گر نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل اقدام می نماید.

تبصره: تعهد بیمه گر در خصوص بند"ب" مربوط به حق الزحمه قراردادهائی است که یکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشند.

 

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری را تهیه کنید؟ و یا مشاوره بگیرید.

شرکت رابین بستری را بصورت آنلاین فراهم نموده که برای خرید و یا مشاوره بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری، کافی است با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه نامه خود را تحویل بگیرید.