.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب

در این نوع بیمه نامه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح در قبال کارگران تحت پوشش قرار می گیرد.

موارد مورد نیاز بیمه گر و بیمه گزار :

در زمان صدور این بیمه نامه پایه و رتبه مهندسین به دلیل أنکه بیان کننده مجوز آنها جهت مقدار متراژ طراحی، نظا ت و یا محاسبه می باشد و نیز عاملی است جهت محاسبه حق بیمه، بسیار مهم می باشد .

همچنین مهندسین می توانند یا کل متراژی را که اجازه محاسبه، طراحی و یا نظا رت دارند در ابتدا بیمه نمایند و یا میتوانند پروژه های مختلف را تک تک تا حد میزان مجوز فعالیت بیمه نمایند . از دیگر پارامترهای مورد نیاز شماره نظام مهندسی است که حتما باید بررسی شود .

نکته بعدی بحث تاریخ صدور و مدت زمان اعتبار بیمه نامه خواهد بود، در صورتیکه بیمه گذار مایل به پوشش تبعی خسارت های بیمه نامه نیز باشد می تواند با پرداخت اضافه نرخ تبعات بعد از مدت اعتبار بیمه نامه را نیز با توافق بیمه گر پوشش بگیرد .

از چه راه های بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب تهیه کنید؟

برای خرید بیمه مسیولیتحرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه مسئولیت خود را تحویل بگیرید