.

 

بيمه ريسك هاي تكميل شده ساختماني

 

تعريف بيمهCECR: تمام موضوعات بيمه اي كه در زمان احدث ميتوانستند تحت پوشش بيمه قرار داده شوند . اين بيمه از نوع بيمه با خطرات CECR بهره برداري مي توانند تحت پوشش بيمه معين بوده وخسارات فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيش بيني كه نياز به تعمير يا تعويض داشته و در اثر عوامل وحوادثي كه در بيمه نامه نام برده شده خسارت ببيند را تحت پوشش قرار ميدهد.

 

پوشش هاي بيمه CECR

صاعقه – انفجار- آتش سوزي- زلزله – زلزله دريائي –آتشفشان – رانش زمين- نشست زمين ريزش كوه يا صخره – سرما- برف – بهمن- يخبندان – سيل – طغيان آب – امواج دريا – طوفان- گردباد – تند باد – تصادم يا سقوط اشياء از هر وسيله نقليه زميني ، هوائي يا آبي ، خسارتهاي ناشي از كاربرد آب يا ساير اقدامات بمنظور اطفاي حريق

 

استثنائات بيمه CECR

جنگ – واكنشهاي هسته اي – اعمال عمدي بيمه گذار يا كاركنان وي – عيوب ذاتي – تخريب تدريجي – انبساط وانقباض در اثرتغييرات درجه حرارت هوا – خسارات ناشي از قصور بيمه گذار و نگهداري و انجام تعميرات موردبيمه – سرقت و...

 

از چه راه های بیمه نامه مهندسی ریسک های تکمیل شده ساختمانی را تهیه کنید؟ و یا مشاوره بگیرید.

برای خرید و یا مشاوره بیمه مهندسی ریسک های تکمیل شده ساختمانی، کافی است با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بیمه نامه خود را تحویل بگیرید.