.

بخشنامه  نهایی شدن ممنوعیت انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث  در انتقال سند و پلاک

 

در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری انتقال تخفیفات بیمه به سایر اشخاص (به استثنای همسر، والدین و اولاد بلاواسطه) ممنوع شده است.

از زمان اعمال این قانون حدود 3 سال می‌گذرد و در این مدت تخلفات متعددی در این حوزه توسط شرکت‌های بیمه گزارش شده است.

به همین دلیل عباس خسروجردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت‌های بیمه بر ممنوعیت قانونی انتقال تخفیفات به سایرین تاکید کرد و نسبت به عدم رعایت این قانون هشدار داد.

در متن این ابلاغیه آمده است: «نظر به راه‌اندازی سامانه انتقال تخفیفات رشته بیمه شخص ثالث در نسخه 5.1 وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث و حسب بررسی‌های صورت گرفته و شکایات واصله؛ در برخی از شرکت‌های بیمه الزامات مقرر در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثابث (مصوب 1395) و آئین‌نامه اجرایی آن رعایت نمی‌گردد. لذا موکدا اعلام می‌نماید، انتقال تخفیفات عدم خسارت (به شرط نداشتن حوادث منجر به خسارت) بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفا به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به مالک وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه او باشد، امکان‌پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار خودرو و...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.

همچنین همانگونه که در نامه شماره 99/401/52028 مورخ 99/05/06 اداره نظارت بر بیمه‌های خودرو نیز اعلام گردیده است، اخذ حق‌بیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه‌نامه سخص ثالث به‌منظور انتقال تخفیفات مجاز نبوده و انتقال سوابق تخفیفات در زمان مورد درخواست انتقال دهنده، با صدور گواهی و بدون دریافت/پرداخت حق‌بیمه امکان‌‌پذیر است.

بدیهی است براساس مندرجات بند (ت) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکور، صدور بیمه‌نامه براساس سوابق بیمه‌ای انتقال‌گیرنده صرفا در زمان تمدید بیمه‌نامه مجاز است.