.

انواع بيمه نامه حمل ونقل كالا(باربری)

بيمه نامه حمل ونقل كالا را به دو صورت صادر مي كنند:

1 – بيمه نامه ساده :

بيمه نامه اي ايست كه براي حمل كالاي معيني صادر ميشود و درآن مشخصات مورد بيمه از جمله نوع كالا ، مقدار و ارزش كالا ، طريق و نحوه حمل و موضوعات ديگري كه مبين حقو ق وتعهدات طرفين قرارداد مي باشد قيد ميگردد . مثلا" شخصي تصميم به حمل مقدار معيني ماشين آلات كه نوع ومقدار ومشخصات آن معلوم است از كشوري به كشور ديگردارد و براي آن درخواست بيمه مي كند .درچنين صورتي براي بيمه گذار بيمه نامه اي صادرمي شود كه در آن كليه مشخصات مربوط به مورد بيمه و وضعيت حمل ذكر مي شود، با صدور اين بيمه نامه بيمه گذار موظف است حق بيمه مربوطه را كه در بيمه نامه تعيين شده بپردازد و بيمه گر نيز درمقابل ، متعهد جبران خسارتهاي احتمالي وارد به مورد بيمه در جريان حمل از مبداء تا مقصد طبق شرايط بيمه نامه خواهد بود. لازمه صدور اين نوع بيمه نامه حمل و نقل كالا اين است كه بيمه گذار قبلا" از وضعيت مورد بيمه وچگونگي حمل آن اطلاع داشته واين اطلاعات را در اختيار بيمه گر قراردهد و اين ترتيبي است كه در مورد هر حمل بايد رعايت شود و در صورتيكه بيمه گذار مراجعات زياد داشته باشد وكالاهاي مختلفي را در معرض حمل و نقل قرار دهد براي هر مورد بايد بيمه نامه جداگانه اي از بيمه گر دريافت نمايد. اضافه مي كنيم كه با صدور يك بيمه نامه ساده بيمه گذارملزم نخواهد بود كالاي مورد بيمه را يكجا حمل كند، حمل بدفعات نيز مجاز است لكن آنچه حائز اهميت مي باشد اين است كه ارزش كل مورد بيمه و موضوعات ديگري كه بيان كرديم بايد معلوم ودر بيمه نامه قيد گردد.

2 – بيمه نامه عمومي:

بيمه نامه هاي عمومي از ابتداي قرن بيستم در شركتهاي بيمه رايج شده و به تدريج توسعه يافته . امروزه محاسن اين نوع بيمه براي بيمه گذاران آشكار بوده و طرفداران زيادي پيدا كرده است . بخصوص اينكه در اغلب اين قبيل بيمه نامه شرط مي شود كه با توجه به زير پوشش بودن كليه محمولات بيمه گذار و پرداخت حق بيمه موقت چنانچه حمل كالائي بموقع به بيمه گر اعلام نشده باشد وآن كالا دچار خسارت گردد بيمه گر متعهد جبران خسارت خواهد بود. بيمه نامه عمومي . يك قرارداد كلي است كه بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي گردد و در آن شرايط اصلي بيمه و روش كلي حقوق وتعهدات طرفين معين ميشود، لكن مشخصات محمولات ونحوه حمل آنها زماني به اطلاع بيمه گر مي رسد كه بيمه گذار اقدام به حمل كالا مي نمايد. با صدور چنين قراردادي كليه حمل و نقلهائي كه بيمه گذار در آينده انجام دهد زير پوشش بيمه قرار مي گيرد. مشروط بر اينكه بيمه گذار مشخصات و نحوه حمل هر مقدار كالائي را كه در جريان نقل و انتقال قرار مي دهد مانند نوع و مقدار كالا، ارزش كالا، وسيله حمل، مبداء ، مقصد و بطور كلي آنچه را كه در بيمه نامه پيش بيني نشده و احتياج به تصريح دارد قبل از حمل به اطلاع بيمه گر برساند. در اين صورت بيمه گر با صدور گواهي بيمه آن حمل را مشمول بيمه قرار مي دهد . چنانچه اطلاعات ياد شده قبل از شروع حمل به اطلاع بيمه گر نرسد آن حمل مشمول بيمه واقع نخواهد شد.

مورد بيمه :

مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات در بيمه نامه مي باشد.

انقضاي مدت بيمه :

- در مورد حمل هوايي 30 روز پس از رسيدن هواپيمايي حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد

- در مورد حمل زميني 60 روز پس از ورود كالا به مرز زميني كشور مقصد.

مدت هاي ياد شده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر وپرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد

مي باشد.

حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده :

حمل دريايي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه بندي شده صورت پذيرد ، در غير اين صورت بيمه گذار موظف است مشخصات كشتي ويا شناورهاي مورد نظر را قبل از شروع حمل به بيمه گر اعلام نموده و موافقت بيمه گر را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالا با كشتي طبقه بندي نشده بدون اطلاع بيمه گذار صورت گرفته باشد، بيمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بيمه گر اعلام نموده و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالا با كشتي طبقه بندي نشده را قبول نمايددر غير اينصورت درصورت تحقق خطر ، بيمه گر مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

وظيفه بيمه گذار در ارائه اطلاعات به بيمه گر:

بيمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا ودفعات آن ، از جمله مشخصات وسيله ويا وسائل حمل ، حداكثر ارزش كالا در هر حمل ، تاريخ حركت آنها وهمچنين بهاي هر قسمت از محمولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد در غير اين صورت حسب مورد بر اساس مواد 12 و 13 قانون بيمه عمل خواهد شد.

ارزش مورد بيمه :

چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر توافق خاصي صورت نپذيرفته باشد قيمت مورد بيمه عبارت از مجموع قيمت خريد كالا ، هزينه حمل وعدم النفع موضوع ماده 10 مي باشد.

عدم النفع :

ميزان عدم النفع اين بيمه نامه معادل ده درصد مجموع قيمت خريد كالا وهزينه حمل آن مي باشد مگر آن كه صريحا" توافق ديگري شده باشد. تعهدات بيمه گذار پس از صدور بيمه نامه بيمه گذاردر بيمه حمل ونقل پس از صدور بيمه نامه دو وظيفه مهم دارد كه هرگاه نسبت به انجام به موقع آن اقدام نكند تمام يا قسمتي از حقوق خود را از دست ميدهد.

اين وظايف عبارتند از :

1 – پرداخت حق بيمه

2 – جلوگيري از خسارت يا جلوگيري از توسعه خسارت پس از وقوع حادثه

 

 

از چه راه های بيمه نامه حمل ونقل کالا(باربری) را تهیه کنید؟

شرکت رابین بستری را فراهم نموده که برای خرید بيمه نامه حمل ونقل کالا(باربری) کافی است از طریق تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید و در کمتر از چند ساعت، بيمه نامه حمل ونقل کالا(باربری) خود را آنلاین تحویل بگیرید.