.

 

آشنایی با ساختمان دندان

هر دندان از دو قسمت تشکیل شده است: تاج و ریشه. تاج قسمتی از دندان است که در دهان دیده می شود و ریشه قسمتی از دندان است که در داخل استخوان فک قرار دارد.

لایه های دندانی

ساختمان تاج

در تاج دندان از خارج به داخل سه لایه وجود دارد. مینا، عاج و مغز دندان. مینای دندان قسمتی از تاج دندان که در دهان قابل مشاهده است، مینا نامیده می شود. سایر لایه های تاج در زیر مینا قرار دارند. مینا سخت ترین بافت ساخته شده در بدن انسان است که اگر این لایه به هر علتی مثل پوسیدگی یا ضربه از بین برود دندان آسیب پذیر می شود.

عاج دندان

عاج لایه ای است به رنگ زرد روشن که در زیر مینا قرار گرفته و استحکام آن از مینا کمتر است و برخلاف مینا، بافتی زنده بوده و در مقابل تحریکات حساسیت نشان میدهد.

مغز دندان

در هر دندان در زیر لایه عاج مغز دندان قرار گرفته است که حاوی رگهای خونی و اعصاب می باشد.

ساختمان ریشه دندان

ریشه دندان نیز از سه لایه تشکیل میشود که به ترتیب از خارج به داخل عبارتست از: سمان، عاج و مغز دندان.

 

سمان دندان

لایه ای است که در سطح خارجی ریشه دندان قرار دارد و لذا در دهان قابل مشاهده نمی باشد. بافتهای نگهدارنده دندان دندانها توسط الیافی به استخوان فک چسبیده اند، استخوان فک خود توسط لثه پوشیده شده است. به مجموع لثه و استخوان و الیافی که دندان را در استخوان نگه داشت هاند، بافتهای نگهدارنده دندان گفته می شود.

نکته: در یک دهان سالم، تنها چیزی که قابل مشاهده است لثه و مجموعه تاج دندانهاست.

دوره های دندانی و زمان رویش

هر فردی در زندگی خود دو سری دندان دارد: شیری و دائمی و سه دوره دندانی را پشت سر میگذارد: دوره دندان شیری، دوره دندانی مخلوط (دوره ای که دندانهای شیری به تدریج جای خود را به دندانهای دائمی میدهند و در دهان کودک مخلوطی از دندانهای شیری و دائمی دیده می شود) و نهایتاً دوره دندان دائمی.

جدول زماني رويش دندانهاي شيري و دائمي

الف) دندانهای شیری:

زمان رویش اولین دندان شیری: حدود 6 ماهگی

زمان تکمیل دندانهای شیری: 2 تا 5/ 2 سالگی

تعداد کل دندانهای شیری: 20 عدد (در هر نیم فک 5 دندان) اگر زمان رویش هر دندان نسبت به زمان اصلی آن حدوداً 9 ماه به تأخیر بیافتد، فرد باید به دندانپزشك مراجعه كند .

ب) دندانهای دائمی:

زمان رویش اولین دندان دائمی: حدود 6 سالگی زمان تکمیل دندانهای دائمی (بجز عقل): حدود 12 الی 13 سالگی

تعداد کل دندانهای دائمی (با در نظر گرفتن دندانهای عقل): 32 عدد (در هر نیم فک 8 دندان) از حدود 5/ 5 تا 12 سالگی به تدریج دندانهای شیری لق می شوند و می افتند. معمولاً 2 تا 6 ماه پس از افتادن هر دندان شیری، دندان دائمی جانشین رویش می یابد و تا پایان عمر در دهان باقی می ماند.

 

شرکت خدمات درمانی و بیمه ای رابین بستری را فراهم نموده که شما عزیزان می توانید با کلیک بر روی لینک www.barabin.ir پکیج درمانی رابین را دریافت کنید و یا جهت مشاوره و درمان با مراجعه به مرکز دندانپزشکی داتیس و یا تماس با شماره های 02633535129 و02633505412 اقدام فرمایید.