.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر بیمه های اتومبیل

فرصتها:

■ کاهش ریسک تصادفات اتومبیل به علت کاهش تعداد سفرهای درون و برون شهری.

■ کاهش خسارات مالی (هم بیمه های بدنه و هم بیمه های شخص ثالث اتومبیل).

■ کاهش خسارات جانی.

■ کاهش خسارات ناشی از فروش بیمه کارت سبز به دلیل وجود محدودیت های اعمال شده در مسیر تردد بین کشورها که البته این موضوع در عین حال، بر فروش(صدور) این محصول بیمه ای نیز تا حد فراوانی اثر گذار بوده است.

■ تقویت زیرساخت های لازم در مسیر الکترونیکی نمودن الزامات عملیات بیمه گری از قبیل:

– ایجاد بانک اطلاعاتی جامع،

– پردازش هوشمند داده های مربوط به ارزیابی موارد اعلام شده جهت دریافت خسارت (مالی و جانی )

– بروزرسانی سامانه سنهاب در جهت ایجاد لینکهای تعریف شده مابین شرکتهای بیمه به جهت سهولت در اخذ استعلامات و سوابق خسارتی و در نهایت ارائه خدمات آنلاین و غیرحضوری.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر رشته های بیمه باربری، هواپیما و کشتی

ریسکها:

■ به دلیل افت صادرات و واردات کشور بالاخصبه کشورهای همسایه و کشور چین که در مجموع بیشاز 65 درصد مبادلات تجاری ایران را به خود اختصاص داده با افت و کاهش در بیمه های باربری، کشتی و هواپیما روبرو خواهیم بود.

■ هراس مصرف کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، گرجستان و امارات به بهانه کرونا بر روی کالاهای ایرانی و ایجاد محدودیت هایی در بخش دریایی برای کشتی ها و شناورهای ایرانی با ورود کشورهای طرف تجاری به شرایط شبه قرنطینه. البته تا این لحظه محدودیتی قابل توجهی برای تردد کشت یهای تجاری (کشت یهایی با ظرفیت بیش از 5 هزارتن) ایجاد نشد ه است و تردد این کشتی ها به بنادر کشورهای همسایه به انجام معاینه پزشکی خدمه منوط شده که در صورت مشاهده مورد مشکوک، احتمال قرنطینه کشتی یا کارکنان آن وجود دارد.

■ نگرانی ها در خصوص جابه جایی مواد خوراکی و کالاهای فاسدشدنی در دوران شیوع بیماری کرونا و اعمال محدودیت های فوق وجود دارد که ممکن است در صورت معطلی این بارها و علیرغم اینکه اکثر محمولات فاسد شدنی با کشتی های کانتینری و کانتینرهای یخچالی جابه جا میشوند که به رفع نگرانی در این مورد کم کم میکند (البته طبق اطلاعات موجود تا این لحظه تصمیمی برای تغییر این رویه اتخاذ نشده و بنادر جنوبی کشورمان نیز از ظرفیت لازم برای پذیرش و خدمات رسانی به کانتینرهای یخچالی برخوردارند).

■ ادامه چالش فعلی می تواند برای ورود کالاها به صورت غیرمستقیم از بنادر کشورهای همسایه و مرزهای زمینی ، برای کشورمان مشکلات، تاخیرات و محدودیت ها و حتی در بسیاری از موارد لغو سفارشات خرید را بدنبال داشته باشد که البته تاثیر مستقیمی بر کاهش پرتفوی شرکتهای بیمه گر خواهد داشت.

■ کاهش فعالیت اقتصادی در کشور چین، تأثیر منفی خود را بر کل تجارت جهانی و حمل و نقل دریایی گذاشته است. با عنایت به سهم بیش از 24 درصدی سالانه واردات ایران از کشور چین، کاهش فعالیت های اقتصادی کشور چین میتواند منجر به کاهش میزان واردات کالا و به تبع آن کاهش میزان صدور بیمه نامه های باربری در صنعت بیمه گردد.

■ چالش های موثر بر اقتصاد و تجارت جهانی در بسیاری از موارد می تواند باعث لغو سفارشات خرید کالا در داخل و خارج از کشور گردد به طوری که با توجه به ماهیت بیمه های باربری و علی الخصوص بیمه های باربری وارداتی بسیاری از بیمه نامه هایی که پیش از ایام شیوع بیماری کرونا توسط شرکت های بیمه گر صادر شده بعلت مشکلات فوق الذکر و ابطال سفارشات خرید در معرض ابطال قرار دارند که البته در کنار سایر عوامل ، کاهش پرتفوی بیمه های باربری وارداتی و داخلی را در پی خواهد داشت.

■ در حال حاضر بسیاری از شرکت های هوایی به علت کاهش تعداد سفرهای هوایی با معضل درآمدی روبرو هستند ، از طرفی عدم پرواز هواپیماها منجر به زمین گیری آنها و بالتبع کاهش پرتفوی بیمه های هوایی خواهد شد، به طوری که با ادامه این چالش، شرکت های بیمه با درخواست ابطال بیمه های هواپیما از سوی شرکت های هواپیمایی به علت زمین گیر بودن هواپیماها مواجه خواهند شد که تاثیرات منفی آن بر پرتفوی شرکت های بیمه ملموس خواهد بود.

■ در بخش شناور ها نیز به علت عدم فعالیت تجاری و حمل و نقل کالا از یک طرف با کاهش حقبیمه و از طرف دیگر با افزایش احتمال بروز خسارات جعلی مواجه خواهیم بود.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر رشته بیمه مسئولیت

ریسکها:

■ کاهش احتمالی تقاضای بیمه نامه های مسئولیت از سوی کسب و کارهای کوچک و اصناف.

■ کاهش تقاضا و یا عدم افزایش تعهدات در بیمه های مسئولیت کسب و کارهای متوسط و کسب و کارهای بزرگ بالاخص در حوزه فعالیتهای ساختمانی.

■ افزایش مطالبات شرکت های بیمه از ناحیه فروش بیمه های مسئولیت.

■ بروز کمبود نقدینگی لازم برای پرداخت خسارات بالاخص خسارات سالهای قبل و با توجه به کاهش ورود وجوه نقد از ناحیه فروش بیمه های مسئولیت.

■ کاهشدرآمد کارمزد شبکه فروش(نمایندگان و کارگزاران بیمه) با توجه به سهم قابل توجه این رشته بیمه از پرتفوی آنها و درصد کارمزد بالای این رشته بیمه ( 25 درصد).

فرصتها:

■ کاهش ریسک ناشی از خسارات به علت تعطیلی دو ماهه مشاغل و کسب و کارهای کم خطر و تعطیلی ادامه دار کسب و کارهای پرخطر نظیر مجموعه های ورزشی و استخرها، رستورا نها، هتلها و ... .

■ افزایش نسبی تقاضا برای بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر رشته بیمه مهندسی

ریسکها:

1 – بیمه های مهندسی

■ بیمه های مهندسی از یک دیدگاه به دو بخش بیمه های پروژه های در حال ساخت و همچنین پروژه های در حال بهره برداری تقسیم می شوند.

1 - 1 -پروژه های در حال ساخت:

■ با توجه به شیوع بیماری اکثر پروژه های عمرانی به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده اند. در این شرایط تعریف پروژه عمرانی جدید بسیار دور از ذهن بوده و قاعدتا در صورت عدم شروع پروژه عمرانی جدید پرتفوی بیمه های مهندسی در این بخش کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین پروژه هایی نیز که در حال اجرا می باشند به علت سرعت پایین عملیات اجرایی معمولا نسبت به کاهش سرمایه و همچنین کاهش پوشش ها اقدام خواهند نمود که این مساله نیز تاثیر منفی بر پرتفوی بیمه های مهندسی خواهد داشت.

2 - 1 - پروژه های در حال بهره برداری:

■ با عنایت به اینکه این پروژه ها به مرحله بهره برداری رسیده اند در صورتی که تعطیل نشده و به فعالیت خود ادامه دهند نیاز به اخذ پوشش بیمه ای خواهند داشت و لیکن در صورتی که به دلیل شیوع بیماری فعالیت خود را متوقف سازند معمولا در این شرایط بیمه نامه خریداری نکرده و یا پوششهای بیمه نامه را به حداقل کاهش داده و نهایتا منجر به کاهش پرتفوی در این بخش خواهد شد.

2 - بیمه های نفت، گاز و پتروشیمی (انرژی)

1 - 2 -پروژه های در حال ساخت:

■ با توجه به اهمیت افتتاح پروژه های قرارگرفته در این گروه در حداقل زمان ممکن و با عنایت به اهمیت هرکدام از پروژه ها و با درنظر گرفتن این مساله که در سالیان اخیر سرمایه گذاران و پیمانکاران چینی نقش پررنگی در این بخش داشته اند لذا کاهش تبادلات اقتصادی ناشی از بیماری، فی مابین دو کشور منجر به توقف و یا سرعت رشد پایین عملیات اجرایی خواهد شد که می تواند منجر به کاهش پرتفوی در حوزه بیمه های انرژی باشد.

2 - 2 - پروژه های در حال بهره برداری:

■ شیوع بیماری تاثیر فراوانی بر صنعت نفت کل کشورهای دنیا داشته است تا جایی که قیمت خرید نفت WTI در ایالات متحده منفی شده است، نتیجتاً با ادامه این روند فعالیت بخشزیادی از پیکره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل تبدیل خواهد شد. لذا این مساله تاثیر مستقیم بر پرتفوی بیمه های انرژی خواهد داشت. به عنوان مثال فعالیت اکثر دکل های حفاری خشکی و دریایی به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل تبدیل خواهد شد.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر بیمه های زندگی

ریسکها:

■ مهمترین راهبرد صنعت بیمه در سالهای اخیر، توسعه و فروش بیمه های خرد بوده است که مهمترین تجلی و تبلور آن بیمه های عمر اندوخته دار است. پر واضح است در چنین شرایطی خرید چنین بیمه هایی در سبد اقتصادی خانوارها در اولویت نبوده و بیشتر مردم ترجیح می دهند اقدام به خرید کالاهای اساسی نمایند مگر بیمه هایی که به حکم قانون داشتن آن الزامی است مانند بیمه های شخص ثالث

اتومبیل.

■ به دلیل افت تولیدات صنعتی کشور و افزایش قابل توجه نرخ بیکاری، صنعت بیمه احتمالاً با کاهش فروش در بیمه های عمر و حوادث گروهی برای صنایع کوچکو متوسط و همچنین کاهش نسبی فروش بیمه های عمر اندوخته دار روبرو خواهد شد.

■ نکته: به دلیل بروز نرخ بیکاری قابل توجه، رشد این نوع از بیمه کندتر خواهد شد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش نرخ بیکاری اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد بود. نکته آن که این مشاغل اغلب جزء بیمه شدگان بیمه های اشخاص نظیر انواع بیمه درمان،

عمر و حوادث گروهی و عمر اندوخته دار نیستند.

■ از سوی دیگر، به دلیل افزایش نرخ مرگ و میر با افزایش نسبی ضریب خسارت روبرو خواهیم بود.

■ وام بیمه های عمر اندوخته دار که به اعتبار وجود ذخیره ریاضی پرداخت می شود، با مشکل بازپرداخت مواجه می شود. همچنین شرکت هایی که بستر فروش اینترنتی ندارند، در این زمینه دچار مشکل می شوند.

■ صنعت در گذشته مشکل نقدینگی داشته و شیوع بیماری کرونا با کاهش جریان ورود نقد به شرکتها و افزایش جریان خروج نقد از شرکتها زمینه افزایشاین مساله را فراهم می کند. بنابراین مدیریت مصرف منابع نقدی موجود در دوره کرونا و پساکرونا، موضوع مهمی به خصوص از نظر ایفای تعهدات بیمه های عمر و حفظ حقوق بیمه گذاران آن خواهد بود.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر بیمه های زندگی

فرصتها:

■ به دلیل وحشت ناشی از شیوع کرونا احتمالاً با افزایش فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری حداقل در کوتاه مدت روبرو خواهیم بود.

■ اتصال بیمه های عمر اندوخته دار به بازارهای پولی و مالی که در سال 1399 دارای رشد نسبی خواهند بود.

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید 19 بر رشته بیمه درمان

بیمه های درمان و حوادث مسافرتی:

■ به دلیل افت شدید سفرهای خارجی احتمالاً با افت جدی فروش در این حوزه روبرو خواهیم شد.

بیمه های درمان گروهی:

■ در خصوص بیمه های گروهی و مشخصا بیمه های درمان و عمر و حوادث گروهی، تصمیمات بیمه گذاران تا حدودی شبیه رفتار مردم است چرا که با توجه به راهبرد دولت محترم در حمایت از مردم عزیز و به تبع تاثیر آن بر تخصیص بودجه و نیز زمانبندی آن به نظر می رسد خرید این بخش از بیمه ها نیز متاثر از شرایط کرونایی بوده و بیمه گذاران سعی می کنند تغییراتی در شیوه خرید این گونه بیمه نامه و همچنین میزان تعهدات و شرایط آن اعمال نمایند.

■ احتمالاً در بلندمدت، به دلیل رشد ارزش افزوده و همچنین بودجه دولت در حوزه بهداشت و درمان با افزایش فروش به بیمه گذاران بزرگ و افزایش نسبی تعداد خسارت روبرو خواهیم بود.

■ به دلیل بروز نرخ بیکاری قابل توجه، رشد این نوع از بیمه کند خواهد شد. هر چند طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش نرخ بیکاری اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد بود .

 

 

از چه راه های بیمه نامه کرونا را  تهیه کنید؟

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه کرونا ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خود را آنی و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.